2276595096002684
 

ENERGETYCZNE OBRAZY

AUTORSKIE OBRAZY ENERGETYCZNE POBUDZAJĄCE CZUCIE I OTWIERAJĄCE NA ŚWIAT DUCHOWY

energetyczne obrazy
Energetyczne obrazy tworzone przez Selenity to przedstawienie świata energii, wibracji, które nie są widoczne gołym okiem. Obrazy te to przekazy dla nas. Pokazanie tego Kim Jesteśmy. Jakie energie wokół nas krążą, skąd pochodzimy i jaki potencjał w sobie mamy. Moc i Intencja Twórcy pozwala odbiorcy doświadczyć i odczuć w sobie Nieskończoną Boską Energię Istnienia. Obrazy energetyczne Selenity to portal do świata energii, do poczucia Iskry Absolutu w Sobie, gdyż Każdy Ją ma. Każdy z tych obrazów ma pobudzić odbiorcę, aktywować jego potencjały oraz Serce, żebyś mógł poznawać coraz głębiej samego siebie.

Wybór odpowiedniego obrazu:  racji, że każdy obraz jest inny, pała inną energetyką, ważne jest żebyś odczuł i wyraził wolę znalezienia tego który jest dla Ciebie najodpowiedniejszy i będzie wspierać Ciebie i Twoją przestrzeń. Czuciem odnajdziesz ten najwłaściwszy.